Geweldloosheid vraagt ??om een ??dubbel geloof; geloof in God en ook het geloof in de mens


geweldloosheid-vraagt-om-een-dubbel-geloof-geloof-in-god-ook-het-geloof-in-de-mens
mahatma gandhigeweldloosheidvraagtomeendubbelgeloofgeloofingodookhetdemensgeweldloosheid vraagtom eendubbel geloofgeloof inin godgod enen ookook hethet geloofgeloof inin dede mensgeloof in godin god engod en ooken ook hetook het geloofhet geloof ingeloof in dein de mensgeloof in god enin god en ookgod en ook heten ook het geloofook het geloof inhet geloof in degeloof in de mensgeloof in god en ookin god en ook hetgod en ook het geloofen ook het geloof inook het geloof in dehet geloof in de mens

Als u één geloof hebt verlaten, verlaat al het geloof niet. Er is altijd een alternatief voor het geloof dat wij hebben verloren. Of is het hetzelfde geloof onder een ander masker? -Graham Greene
als-u-één-geloof-hebt-verlaten-verlaat-al-het-geloof-niet-er-is-altijd-een-alternatief-voor-het-geloof-dat-wij-hebben-verloren-of-is-het-hetzelfde
Ook wat het geloof betreft ben ik veranderd. Ik geloof niet meer dat het christendom het enige, ware geloof is. Een afvallige? Ja, misschien ben ik dat wel -Majoor Bosshardt
ook-wat-het-geloof-betreft-ben-ik-veranderd-ik-geloof-niet-meer-dat-het-christendom-het-enige-ware-geloof-is-een-afvallige-ja-misschien-ben-ik-dat
Ik geloof in goedheid; ik geloof in het heilige huwelijk; ik geloof in het hiernamaals en in de evolutionaire groei naar volmaaktheid -Krishnamurti
ik-geloof-in-goedheid-ik-geloof-in-het-heilige-huwelijk-ik-geloof-in-het-hiernamaals-in-de-evolutionaire-groei-naar-volmaaktheid
Gesprek tussen twee goudvissen: 'Ik geloof niet dat God bestaat.' 'Ik geloof van wel. Wie zou anders onze kom schoonmaken?' -Wiet van Broeckhoven
gesprek-tussen-twee-goudvissen-'ik-geloof-niet-dat-god-bestaat'-'ik-geloof-van-wel-wie-zou-anders-onze-kom-schoonmaken'
Het geloof van een mens is goed zolang hij het beleeft, en een geloof zonder voorbeeldig handelen is niets -Mahatma Gandhi
het-geloof-van-een-mens-is-goed-zolang-hij-het-beleeft-een-geloof-zonder-voorbeeldig-handelen-is-niets