Gewenning maakt het gebrek mooi, dat wij van jongs af hebben gezien


gewenning-maakt-het-gebrek-mooi-dat-wij-van-jongs-af-hebben-gezien
christian fürchtegott gellertgewenningmaakthetgebrekmooidatwijvanjongsafhebbengeziengewenning maaktmaakt hethet gebrekgebrek mooidat wijwij vanvan jongsjongs afaf hebbenhebben geziengewenning maakt hetmaakt het gebrekhet gebrek mooidat wij vanwij van jongsvan jongs afjongs af hebbenaf hebben geziengewenning maakt het gebrekmaakt het gebrek mooidat wij van jongswij van jongs afvan jongs af hebbenjongs af hebben geziengewenning maakt het gebrek mooidat wij van jongs afwij van jongs af hebbenvan jongs af hebben gezien

Een mens wordt verliefd op een gebrek. Het is het gebrek dat onroert, het zien van de wonde door het masker heen, dat week maakt -Arnon Grunberg
een-mens-wordt-verliefd-op-een-gebrek-het-is-het-gebrek-dat-onroert-het-zien-van-de-wonde-door-het-masker-heen-dat-week-maakt
Trots maakt dat wij onszelf achten; ijdelheid maakt dat wij de achting van anderen begeren -Robert Blair
trots-maakt-dat-wij-onszelf-achten-ijdelheid-maakt-dat-wij-de-achting-van-anderen-begeren
Hebben wij dezelfde wedstrijd gezien? -Louis van Gaal
hebben-wij-dezelfde-wedstrijd-gezien
Als God ons gemaakt heeft naar zijn evenbeeld, dan hebben wij hem dat mooi betaald gezet -Voltaire
als-god-ons-gemaakt-heeft-naar-zijn-evenbeeld-dan-hebben-wij-hem-dat-mooi-betaald-gezet
De dood maakt alles goed wat wij verkeerd gedaan hebben. Maar alleen door het, samen met wat wij goed hebben gedaan, ongedaan te maken - door middel van de tijd -Victor E. van Vriesland
de-dood-maakt-alles-goed-wat-wij-verkeerd-gedaan-hebben-maar-alleen-door-het-samen-met-wat-wij-goed-hebben-gedaan-ongedaan-te-maken-door-middel-van