Gezochte originaliteit is een veel nagestreefde ongerijmdheid


gezochte-originaliteit-is-een-veel-nagestreefde-ongerijmdheid
c. j. wijnaendts franckengezochteoriginaliteitiseenveelnagestreefdeongerijmdheidoriginaliteit isis eeneen veelveel nagestreefdenagestreefde ongerijmdheidgezochte originaliteit isoriginaliteit is eenis een veeleen veel nagestreefdeveel nagestreefde ongerijmdheidgezochte originaliteit is eenoriginaliteit is een veelis een veel nagestreefdeeen veel nagestreefde ongerijmdheidgezochte originaliteit is een veeloriginaliteit is een veel nagestreefdeis een veel nagestreefde ongerijmdheid

Originaliteit is niet te zien in enkele woorden of zelfs in zinnen. Originaliteit is de optelsom van het denken van een man in zijn schrijven. -Isaac Bashevis Singer
originaliteit-is-niet-te-zien-in-enkele-woorden-of-zelfs-in-zinnen-originaliteit-is-de-optelsom-van-het-denken-van-een-man-in-zijn-schrijven
Aan de schitterende voorbeelden is reeds veel originaliteit gestorven -Fliegende Blätter
aan-de-schitterende-voorbeelden-is-reeds-veel-originaliteit-gestorven
De ongerijmdheid van een dogma belemmert nooit zijn verbreiding -Gustave le Bon
de-ongerijmdheid-van-een-dogma-belemmert-nooit-zijn-verbreiding
Originaliteit is vaak een hoeveelheid vooroordelen -Jacques Chardonne
originaliteit-is-vaak-een-hoeveelheid-vooroordelen