Gij, die in alle dingen, slechts zonde vindt en schuld...., van lelijke gedachten, is vast uw ziel vervuld


gij-die-in-alle-dingen-slechts-zonde-vindt-schuld-van-lelijke-gedachten-is-vast-uw-ziel-vervuld
petrus augustus de génestetgijdieinalledingenslechtszondevindtschuldvanlelijkegedachtenisvastuwzielvervulddie inin allealle dingenslechts zondezonde vindtvindt envan lelijkelelijke gedachtenis vastvast uwuw zielziel vervulddie in allein alle dingenslechts zonde vindtzonde vindt envan lelijke gedachtenis vast uwvast uw zieluw ziel vervulddie in alle dingenslechts zonde vindt enis vast uw zielvast uw ziel vervuldis vast uw ziel vervuld

Ik houd van hem, wiens ziel boordevol is, zodat hij zichzelf vergeet en alle dingen in hem zijn; aldus worden alle dingen zijn ondergang -Friedrich Nietzsche
ik-houd-van-hem-wiens-ziel-boordevol-is-zodat-hij-zichzelf-vergeet-alle-dingen-in-hem-zijn-aldus-worden-alle-dingen-zijn-ondergang
Onder al de verschillende uitdrukkingen die een onzer gedachten kunnen weergeven, is er slechts één die de goede is en die men niet altijd vindt onder het spreken of schrijven -Jean de la Bruyère
onder-al-de-verschillende-uitdrukkingen-die-een-onzer-gedachten-kunnen-weergeven-is-er-slechts-één-die-de-goede-is-die-men-niet-altijd-vindt-onder
Levenloze dingen, hebt gij dan toch een ziel, die zich aan de onze hecht en haar dwingt u te beminnen? -Alphonse de Lamartine
levenloze-dingen-hebt-gij-dan-toch-een-ziel-die-zich-aan-de-onze-hecht-haar-dwingt-u-te-beminnen
Geen daad ter wereld kan als zonde of deugd worden bestempeld; het is haar verhouding tot een bepaalde ziel, die haar tot zonde of deugd maakt -Inayat Khan
geen-daad-ter-wereld-kan-als-zonde-of-deugd-worden-bestempeld-het-is-haar-verhouding-tot-een-bepaalde-ziel-die-haar-tot-zonde-of-deugd-maakt
Alle dingen worden droevig door de angst voor de dood, maar wanneer gij afstand weet te doen van alle vergankelijkheid, kent u de onsterfelijkheid -Eckhart Tolle
alle-dingen-worden-droevig-door-de-angst-voor-de-dood-maar-wanneer-gij-afstand-weet-te-doen-van-alle-vergankelijkheid-kent-u-de-onsterfelijkheid