Gij zijt niet ongelukkig, zolang gij gelukkig kunt maken


gij-zijt-niet-ongelukkig-zolang-gij-gelukkig-kunt-maken
fliegende blättergijzijtnietongelukkigzolanggijgelukkigkuntmakengij zijtzijt nietniet ongelukkigzolang gijgij gelukkiggelukkig kuntkunt makengij zijt nietzijt niet ongelukkigzolang gij gelukkiggij gelukkig kuntgelukkig kunt makengij zijt niet ongelukkigzolang gij gelukkig kuntgij gelukkig kunt makenzolang gij gelukkig kunt maken

Zijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebbenO, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijtWees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Gij zijt dwaas, als gij door woorden daden ongedaan wilt makenGij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?