Gij zijt slechts een mens, en wat gij verlangt is goddelijk


gij-zijt-slechts-een-mens-wat-gij-verlangt-is-goddelijk
ovidiusgijzijtslechtseenmenswatgijverlangtisgoddelijkgij zijtzijt slechtsslechts eeneen mensen watwat gijgij verlangtverlangt isis goddelijkgij zijt slechtszijt slechts eenslechts een mensen wat gijwat gij verlangtgij verlangt isverlangt is goddelijkgij zijt slechts eenzijt slechts een mensen wat gij verlangtwat gij verlangt isgij verlangt is goddelijkgij zijt slechts een mensen wat gij verlangt iswat gij verlangt is goddelijk

Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Wat de mensen u geven, moet gij betalen met wat gij hebt, of, nog duurder, met wat gij zijtGij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijtZijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebben