God, de bestraffer van al het goede


god-de-bestraffer-van-al-het-goede
g. c. lichtenberggoddebestraffervanalhetgoedede bestrafferbestraffer vanvan alal hethet goedede bestraffer vanbestraffer van alvan al hetal het goedede bestraffer van albestraffer van al hetvan al het goedede bestraffer van al hetbestraffer van al het goede

Het christelijke godsbegrip - god als ziekengod, god als fantast, god als geest - is een van de meest corrupte godsbegrippen waartoe men het op aarde gebracht heeft; wellicht vertegenwoordigt het zelfs het diepte punt van de neerwaartse ontwikkeling van het godentypeVrede met God en de buurman; zo wil het de goede slaapGod is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaanWie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, op straffe van inconsequentie. Een God zonderwonderen, d. i. 'n God die niet mag, kan of wil afwijken van de wetten der natuur, is 'n overbodig wezenDe opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in GodHet toeval is de God van hen die geen God hebben