Goede manieren zijn de beste beveiliging tegen de slechte van anderen


goede-manieren-zijn-de-beste-beveiliging-tegen-de-slechte-van-anderen
lord chesterfieldgoedemanierenzijndebestebeveiligingtegenslechtevananderengoede manierenmanieren zijnzijn dede bestebeste beveiligingbeveiliging tegentegen dede slechteslechte vangoede manieren zijnmanieren zijn dezijn de bestede beste beveiligingbeste beveiliging tegenbeveiliging tegen detegen de slechtede slechte vanslechte van anderengoede manieren zijn demanieren zijn de bestezijn de beste beveiligingde beste beveiliging tegenbeste beveiliging tegen debeveiliging tegen de slechtetegen de slechte vande slechte van anderengoede manieren zijn de bestemanieren zijn de beste beveiligingzijn de beste beveiliging tegende beste beveiliging tegen debeste beveiliging tegen de slechtebeveiliging tegen de slechte vantegen de slechte van anderen

Goede manieren vereisen de steun van goede manieren bij anderenHet graf is nog steeds de beste beveiliging tegen de stormen van het noodlotEen van de beste manieren tegen arrogantie is zeeziekte. Een mens die over de reling hangt, vergeet zijn alluresOntevredenheid is blind zijn voor het goede in eigen omgeving en het slechte en ongelukkige in die van anderenGoede daden in de toekomst zijn de beste excuses voor slechte daden in het verledenEen slechte dictator kan vervangen worden door een goede, een slechte aristocratie door een goede, maar de democratie is onverbeterlijk. Wat zij is, goed of slecht, dat moet zij blijven. Want als alle mensen regeren, kunnen er niet meer, minder of anderen aan het bewind komen