Goede voornemens, die men in het ongeluk maakt, zijn als de knoop in een zakdoek; men vergeet maar al te spoedig, waarom hij werd gelegd


goede-voornemens-die-men-in-het-ongeluk-maakt-zijn-als-de-knoop-in-een-zakdoek-men-vergeet-maar-al-te-spoedig-waarom-hij-werd-gelegd
fliegende blättergoedevoornemensdiemeninhetongelukmaaktzijnalsdeknoopeenzakdoekvergeetmaaraltespoedigwaaromhijwerdgelegdgoede voornemensdie menmen inin hethet ongelukongeluk maaktzijn alsals dede knoopknoop inin eeneen zakdoekmen vergeetvergeet maarmaar alal tete spoedigwaarom hijhij werdwerd gelegddie men inmen in hetin het ongelukhet ongeluk maaktzijn als deals de knoopde knoop inknoop in eenin een zakdoekmen vergeet maarvergeet maar almaar al teal te spoedigwaarom hij werdhij werd gelegddie men in hetmen in het ongelukin het ongeluk maaktzijn als de knoopals de knoop inde knoop in eenknoop in een zakdoekmen vergeet maar alvergeet maar al temaar al te spoedigwaarom hij werd gelegddie men in het ongelukmen in het ongeluk maaktzijn als de knoop inals de knoop in eende knoop in een zakdoekmen vergeet maar al tevergeet maar al te spoedig

Men vergeet de afkomst van een parvenu als hij zich die herinnert; men herinnert zich zijn afkomst, als hij haar vergeet -Jean Antoine Petit-Senn
men-vergeet-de-afkomst-van-een-parvenu-als-hij-zich-die-herinnert-men-herinnert-zich-zijn-afkomst-als-hij-haar-vergeet
Niemand zou zich de Barmhartige Samaritaan herinneren als hij alleen maar goede voornemens had gehad. Maar hij bezat ook geld -Margaret Thatcher
niemand-zou-zich-de-barmhartige-samaritaan-herinneren-als-hij-alleen-maar-goede-voornemens-had-gehad-maar-hij-bezat-ook-geld
Aan de werken van een goed schrijver bespeurt men nooit de moeite die er aan ten koste werd gelegd -C. J. Wijnaendts Francken
aan-de-werken-van-een-goed-schrijver-bespeurt-men-nooit-de-moeite-die-er-aan-ten-koste-werd-gelegd
De beste aforismen zijn niet die waarom men moet lachen, maar die waarom me eigenlijk zou moeten huilen -Cees Buddingh
de-beste-aforismen-zijn-niet-die-waarom-men-moet-lachen-maar-die-waarom-me-eigenlijk-zou-moeten-huilen
Men wordt het goede en ook het beste, als het alledaags begint te worden, spoedig zat -Gotthold Ephraim Lessing
men-wordt-het-goede-ook-het-beste-als-het-alledaags-begint-te-worden-spoedig-zat