Goedheid, die niet grenzeloos is, verdient die naam niet


goedheid-die-niet-grenzeloos-is-verdient-die-naam-niet
marie von ebner-eschenbachgoedheiddienietgrenzeloosisverdientnaamdie nietniet grenzeloosgrenzeloos isverdient diedie naamnaam nietdie niet grenzeloosniet grenzeloos isverdient die naamdie naam nietdie niet grenzeloos isverdient die naam niet

De meimaand, die zo zelden de naam van lente verdient, is een zinnebeeld van onverdiende reputatieEn zonder vreugde verdient het leven de naam van leven nietDe weg die te bewandelen is, is niet de eeuwige Weg. De naam die te noemen is, is niet de eeuwige naamDe goedheid van het goed doen is niet de echte goedheidDe muze laat een man, die lof verdient, niet stervenAls je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur, maar ontijdelijkheid verstaat, dan leeft hij eeuwig die in het heden leeft. Ons leven is even eindeloos als ons gezichtsveld grenzeloos is