Grote doelen en kleine zielen gaan niet samen


grote-doelen-kleine-zielen-gaan-niet-samen
jawaharlal nehrugrotedoelenkleinezielengaannietsamengrote doelendoelen enen kleinekleine zielenzielen gaangaan nietniet samengrote doelen endoelen en kleineen kleine zielenkleine zielen gaanzielen gaan nietgaan niet samengrote doelen en kleinedoelen en kleine zielenen kleine zielen gaankleine zielen gaan nietzielen gaan niet samengrote doelen en kleine zielendoelen en kleine zielen gaanen kleine zielen gaan nietkleine zielen gaan niet samen

Helaas! hoe grote dingen door kleine oorzaken te gronde kunnen gaan -Claudius Claudianus
helaas-hoe-grote-dingen-door-kleine-oorzaken-te-gronde-kunnen-gaan
Niemand zo gering of hij heeft zijn overwinningen. Kleine successen zijn genoeg voor kleine zielen -Christian Nevell Bovee
niemand-zo-gering-of-hij-heeft-zijn-overwinningen-kleine-successen-zijn-genoeg-voor-kleine-zielen
Eerzucht maakt zich gemakkelijker meester van kleine zielen dan van grote, zoals het vuur gemakkelijker strohutten aantast dan paleizen -Nicolas Chamfort
eerzucht-maakt-zich-gemakkelijker-meester-van-kleine-zielen-dan-van-grote-zoals-het-vuur-gemakkelijker-strohutten-aantast-dan-paleizen
Het is een dwaling, handel, landbouw, en nijverheid van elkander te willen scheiden. Wij moeten samen bloeien, of wij gaan samen te gronde -Otto von Bismarck
het-is-een-dwaling-handel-landbouw-nijverheid-van-elkander-te-willen-scheiden-wij-moeten-samen-bloeien-of-wij-gaan-samen-te-gronde
Kleinigheden hebben vat op kleine zielen -Ovidius
kleinigheden-hebben-vat-op-kleine-zielen