Grote woorden moeten vaak kleine daden verbloemen


grote-woorden-moeten-vaak-kleine-daden-verbloemen
jan peter balkenendegrotewoordenmoetenvaakkleinedadenverbloemengrote woordenwoorden moetenmoeten vaakvaak kleinekleine dadendaden verbloemengrote woorden moetenwoorden moeten vaakmoeten vaak kleinevaak kleine dadenkleine daden verbloemengrote woorden moeten vaakwoorden moeten vaak kleinemoeten vaak kleine dadenvaak kleine daden verbloemengrote woorden moeten vaak kleinewoorden moeten vaak kleine dadenmoeten vaak kleine daden verbloemen

Wie zich realiseert dat op zijn woorden daden moeten volgen, spreekt weinig, en dan alleen die woorden, welke de te stellen daden voorbereidenLiefde! Grote woorden te voren, kleine woordjes terwijl, grove woorden daarnaKleine voortgezette daden van heldenmoed zijn moeilijker te volbrengen dan grote bij gelegenheidHoe zouden velen kleine dingen kunnen zeggen zonder grote woorden?'t Is 'n grote fout te menen dat iemand die prikkelbaar is voor wat ons klein toeschijnt, daarom zwak wezen zou in grote zaken.  Vaak is juist die overgevoeligheid voor 't kleine, een blijk van kracht tot het groteMet kleine doet men kleine daden, met groten wordt het kleine groot