Haal gedachten binnen en onthaal ze vorstelijk, want één ervan is misschien de koning


haal-gedachten-binnen-onthaal-ze-vorstelijk-want-één-ervan-is-misschien-de-koning
mark van dorenhaalgedachtenbinnenonthaalzevorstelijkwantéénervanismisschiendekoninghaal gedachtengedachten binnenbinnen enen onthaalonthaal zeze vorstelijkwant éénéén ervanervan isis misschienmisschien dede koninghaal gedachten binnengedachten binnen enbinnen en onthaalen onthaal zeonthaal ze vorstelijkwant één ervanéén ervan iservan is misschienis misschien demisschien de koninghaal gedachten binnen engedachten binnen en onthaalbinnen en onthaal zeen onthaal ze vorstelijkwant één ervan iséén ervan is misschienervan is misschien deis misschien de koninghaal gedachten binnen en onthaalgedachten binnen en onthaal zebinnen en onthaal ze vorstelijkwant één ervan is misschienéén ervan is misschien deervan is misschien de koning

Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken -Marcus Aurelius
het-leven-van-een-mens-is-wat-zijn-gedachten-ervan-maken
Men moet in de gedachten van een ander kunnen treden en er weer uitgaan, evenals men uit zijn eigen gedachten moet kunnen treden en er weer binnen gaan -Joseph Joubert
men-moet-in-de-gedachten-van-een-ander-kunnen-treden-er-weer-uitgaan-evenals-men-uit-zijn-eigen-gedachten-moet-kunnen-treden-er-weer-binnen-gaan
Misschien moet men onder democratie verstaan: de ondeugden van enkelen binnen het bereik van het grootst mogelijk aantal gebracht -Henri Becque
misschien-moet-men-onder-democratie-verstaan-de-ondeugden-van-enkelen-binnen-het-bereik-van-het-grootst-mogelijk-aantal-gebracht
Je houdt niet noodzakelijk van een boek omdat het je iets leert. Je houdt ervan omdat je er de bevestiging van je gedachten in vindt of de verontschuldiging voor je daden -Marlene Dietrich
je-houdt-niet-noodzakelijk-van-een-boek-omdat-het-iets-leert-je-houdt-ervan-omdat-er-de-bevestiging-van-gedachten-in-vindt-of-de-verontschuldiging
De honger gluurt wel binnen bij de arbeidzame, maar durft niet binnen te treden -Benjamin Franklin
de-honger-gluurt-wel-binnen-bij-de-arbeidzame-maar-durft-niet-binnen-te-treden
De echtgenote die is er voor de goede raadgevingen; de schoonmoeder die is er voor het goed onthaal, maar niets gaat boven een zachte moeder -Leo Tolstoj
de-echtgenote-die-is-er-voor-de-goede-raadgevingen-de-schoonmoeder-die-is-er-voor-het-goed-onthaal-maar-niets-gaat-boven-een-zachte-moeder