Haat is partijdig maar liefde nog meer


haat-is-partijdig-maar-liefde-nog-meer
johann wolfgang von goethehaatispartijdigmaarliefdenogmeerhaat isis partijdigpartijdig maarmaar liefdeliefde nognog meerhaat is partijdigis partijdig maarpartijdig maar liefdemaar liefde nogliefde nog meerhaat is partijdig maaris partijdig maar liefdepartijdig maar liefde nogmaar liefde nog meerhaat is partijdig maar liefdeis partijdig maar liefde nogpartijdig maar liefde nog meer

De haat is partijdig, maar de liefde nog meerBejegen haat met liefde en ge verheft niet alleen uzelf, maar degenen, die u haat toedraagt, trekt ge mee omhoogIn deze wereld zal haat nooit gestopt worden door haat, maar door liefde; zo is voor eeuwig de orde der dingenDe waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat... Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haatHaat eindigt nooit door haat, haat eindigt door liefde. Dit is de oude wetHaat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.