Hartstocht is altijd een lijden, ook als wordt hij bevredigd


hartstocht-is-altijd-een-lijden-ook-als-wordt-hij-bevredigd
marie von ebner-eschenbachhartstochtisaltijdeenlijdenookalswordthijbevredigdhartstocht isis altijdaltijd eeneen lijdenook alsals wordtwordt hijhij bevredigdhartstocht is altijdis altijd eenaltijd een lijdenook als wordtals wordt hijwordt hij bevredigdhartstocht is altijd eenis altijd een lijdenook als wordt hijals wordt hij bevredigdhartstocht is altijd een lijdenook als wordt hij bevredigd

Geen behoefte ter aarde wordt zo vaak bevredigd als de geldingsdrang -Hans Söhnker
geen-behoefte-ter-aarde-wordt-zo-vaak-bevredigd-als-de-geldingsdrang
Zolang oorlog beschouwd wordt als slecht, zal hij altijd zijn bekoringen hebben. Eerst wanneer hij als vulgair beschouwd wordt, zal hij ophouden populair te zijn -Oscar Wilde
zolang-oorlog-beschouwd-wordt-als-slecht-zal-hij-altijd-zijn-bekoringen-hebben-eerst-wanneer-hij-als-vulgair-beschouwd-wordt-zal-hij-ophouden
Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden, mag je God dankbaar zijn wanneer Hij je komt bevrijden -Onbekend
als-het-lichaam-niet-meer-wil-het-leven-wordt-een-lijden-mag-god-dankbaar-zijn-wanneer-hij-komt-bevrijden
Ik heb u verkondigd wat het lijden is, wat de oorsprong van het lijden is, hoe het lijden wordt opgeheven en welke weg voert tot opheffing van het lijden -Boeddha
ik-heb-u-verkondigd-wat-het-lijden-is-wat-de-oorsprong-van-het-lijden-is-hoe-het-lijden-wordt-opgeheven-welke-weg-voert-tot-opheffing-van-het-lijden
Bedwing uw hartstocht, want als hij u niet gehoorzaamt, beheerst hij u -Horatius
bedwing-uw-hartstocht-want-als-hij-u-niet-gehoorzaamt-beheerst-hij-u
Er is slechts één ding dat even bitter is als onschuldig lijden, namelijk schuldig lijden -Otto Weiss
er-is-slechts-één-ding-dat-even-bitter-is-als-onschuldig-lijden-namelijk-schuldig-lijden