Heb graag, dat men u raad geeft, en niet, dat men u prijst


heb-graag-dat-men-u-raad-geeft-niet-dat-men-u-prijst
nicolas boileauhebgraagdatmenraadgeeftnietprijstheb graagdat menmen uu raadraad geeften nietdat menmen uu prijstdat men umen u raadu raad geeftdat men umen u prijstdat men u raadmen u raad geeftdat men u prijstdat men u raad geeft

Wanneer iemand graag raad geeft, is dat een duidelijk teken dat hij die zelf nodig heeftMen prijst in de anderen graag de deugden die men zich verbeeldt zelf te bezittenMet prijst in anderen graag de deugden die men zich verbeeld zelf te bezittenDe rijkdom leert niet, dat men zich niet druk moet maken om rijkdom. Het bezit van veel geld geeft niet de rust die men heeft als men het niet begeertHet is bepaald in Godes raad, dat men van 't liefste wat men heeft moet scheidenMen leest op het voorhoofd van hen, die een ijdele weelde omringt, dat Fortuna verkoopt wat men denkt dat zij geeft