Hebt gij deugd? Verwerf dan ook de aanvalligheden en schoonheden der deugd


hebt-gij-deugd-verwerf-dan-ook-de-aanvalligheden-schoonheden-der-deugd
franklin pierce adamshebtgijdeugdverwerfdanookdeaanvallighedenschoonhedenderdeugdhebt gijgij deugdverwerf dandan ookook dede aanvallighedenaanvalligheden enen schoonhedenschoonheden derder deugdhebt gij deugdverwerf dan ookdan ook deook de aanvallighedende aanvalligheden enaanvalligheden en schoonhedenen schoonheden derschoonheden der deugdverwerf dan ook dedan ook de aanvallighedenook de aanvalligheden ende aanvalligheden en schoonhedenaanvalligheden en schoonheden deren schoonheden der deugdverwerf dan ook de aanvallighedendan ook de aanvalligheden enook de aanvalligheden en schoonhedende aanvalligheden en schoonheden deraanvalligheden en schoonheden der deugd

Wat is ware schoonheid dan het schone gelaat der deugd; deugd, zichtbaar gemaakt in uiterlijke bevalligheidWees niet verbaasd als gij aan het eind der vallei der zonden de deugd vindt staanMeer van de deugd een vriend, dan zelf de deugd betrachtendVraag deugd en ondeugd naar hun ouders, en gij zult menige deugd de deur uitjagen en voor menige ondeugd de hoed afnemenVraag deugd en ondeugd naar haar ouders, en gij zult menige deugd de deur uit jagen, en voor menige ondeugd de hoed afnemenWat gij van uwe vaderen geërfd hebt, verwerf het om het te bezitten