Hebt u dat nou ook? Dat er een ander bij u inwoont, een persoon aan wie u eigenlijk nog nooit behoorlijk is voorgesteld?


hebt-u-dat-nou-ook-dat-er-een-ander-bij-u-inwoont-een-persoon-aan-wie-u-eigenlijk-nog-nooit-behoorlijk-is-voorgesteld
simon carmiggelthebtdatnouookdatereenanderbijinwoontpersoonaanwieeigenlijknognooitbehoorlijkisvoorgesteldhebt uu datdat nounou ookdat erer eenander bijbij uu inwoonteen persoonpersoon aanaan wiewie uu eigenlijkeigenlijk nognog nooitnooit behoorlijkbehoorlijk isis voorgesteldhebt u datu dat noudat nou ookdat er eener een andereen ander bijander bij ubij u inwoonteen persoon aanpersoon aan wieaan wie uwie u eigenlijku eigenlijk nogeigenlijk nog nooitnog nooit behoorlijknooit behoorlijk isbehoorlijk is voorgesteldhebt u dat nouu dat nou ookdat er een anderer een ander bijeen ander bij uander bij u inwoonteen persoon aan wiepersoon aan wie uaan wie u eigenlijkwie u eigenlijk nogu eigenlijk nog nooiteigenlijk nog nooit behoorlijknog nooit behoorlijk isnooit behoorlijk is voorgesteldhebt u dat nou ookdat er een ander bijer een ander bij ueen ander bij u inwoonteen persoon aan wie upersoon aan wie u eigenlijkaan wie u eigenlijk nogwie u eigenlijk nog nooitu eigenlijk nog nooit behoorlijkeigenlijk nog nooit behoorlijk isnog nooit behoorlijk is voorgesteld

Je hebt ook nog studentikoze figuren die nooit hebben gestudeerd. Dat zijn de allerergstenNederland op zijn mooist: lullig in de betekenis van schattig. Wat is dat nou? Dat is ontwapenend. Daarom zal er hier ook nooit revolutie komenWe hadden het over Abraham die Isaak offert en toen vroeg ik aan mijn vader: en als God dat nou eens aan u zou vragen om mij te offeren, zou u dat dan ook doen? Ja, zei hijIk kwam tot de conclusie dat overspel er is om gepleegd te worden. Ik vermoed dat ik nooit een sul heb gehad die zich uitsluitend aan mijn verering wijdde, en zelf ben ik ook vaak verleid door het fruit van een ander, hoewel ik er wel eerlijk bij moet zeggen dat ik van mijn eigen (theoretisch uitstekend onderbouwde) buitenechtelijk biologieles nooit een blijvende natte plek in mijn pyjamabroek overhield, maar dat ik van het overspel van mijn vriendjes doodverlangend bedroefd kon zijn, zelfs bijna - of beter juíst - als ze me bezwoeren dat het neuken van een vreemde vrouw 'niets voorstelde'. Als het niets voorstelde, vroeg ik me dan altijd hysterisch schreeuwend af, waarom deed je het dan, onmens?!Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. Maar meestal heb je het een ander al gedaan lang voordat je weet wat het is wat je niet wilt dat jou geschiedt. Was de volgorde andersom, je zou je misschien beter aan de stelregel kunnen houdenMensen die haar ontmoet hebben, zeggen dat Rita Verdonk een aimabel persoon is. Ik ben dan ook blij dat haar nooit heb ontmoet