Heerlijk is het om bij gelegenheid eens dwaas te zijn


heerlijk-is-het-om-bij-gelegenheid-eens-dwaas-te-zijn
horatiusheerlijkishetombijgelegenheideensdwaastezijnheerlijk isis hethet omom bijbij gelegenheidgelegenheid eenseens dwaasdwaas tete zijnheerlijk is hetis het omhet om bijom bij gelegenheidbij gelegenheid eensgelegenheid eens dwaaseens dwaas tedwaas te zijnheerlijk is het omis het om bijhet om bij gelegenheidom bij gelegenheid eensbij gelegenheid eens dwaasgelegenheid eens dwaas teeens dwaas te zijnheerlijk is het om bijis het om bij gelegenheidhet om bij gelegenheid eensom bij gelegenheid eens dwaasbij gelegenheid eens dwaas tegelegenheid eens dwaas te zijn

Ballet: gelegenheid voor armen en benen, om ook eens te sprekenKleine voortgezette daden van heldenmoed zijn moeilijker te volbrengen dan grote bij gelegenheidHet grootste voordeel van voor een geestig man te worden gehouden dat ik ken is, dat het iemand meer gelegenheid geeft om de dwaas uit te hangenBij de wijze is de rijkdom dienaar, bij de dwaas meesterGelegenheid om kwaad te doen vindt men honderd maal elke dag, en gelegenheid om goed te doen eenmaal in het jaarIk weet waarom veel mensen graag hout hakken. Bij deze gelegenheid ziet men direct het resultaat