Hen, die uitvinden, dat de raadselen des levens onoplosbaar zijn, noemt men wijsgeren


hen-die-uitvinden-dat-de-raadselen-levens-onoplosbaar-zijn-noemt-men-wijsgeren
fliegende blätterhendieuitvindendatderaadselenlevensonoplosbaarzijnnoemtmenwijsgerendie uitvindendat dede raadselenraadselen desdes levenslevens onoplosbaaronoplosbaar zijnnoemt menmen wijsgerendat de raadselende raadselen desraadselen des levensdes levens onoplosbaarlevens onoplosbaar zijnnoemt men wijsgerendat de raadselen desde raadselen des levensraadselen des levens onoplosbaardes levens onoplosbaar zijndat de raadselen des levensde raadselen des levens onoplosbaarraadselen des levens onoplosbaar zijn

Indien men de nietigheid des levens heeft doorzien, wat is daarvan het gevolg? Dat men zo voortleeft, alsof men ze niet doorzien had -Otto Weiss
indien-men-de-nietigheid-levens-heeft-doorzien-wat-is-daarvan-het-gevolg-dat-men-zo-voortleeft-alsof-men-ze-niet-doorzien-had
Hoe dichter de mens, in geestelijke ontwikkeling, staat bij de dieren, des te verder meent hij van hen verwijderd te zijn, en des te lager ziet hij op hen neer -Willem Cornelis Capel
hoe-dichter-de-mens-in-geestelijke-ontwikkeling-staat-bij-de-dieren-te-verder-meent-hij-van-hen-verwijderd-te-zijn-te-lager-ziet-hij-op-hen-neer
Men noemt 'geluk' een samenloop van omstandigheden die vreugde verschaft. Maar men noemt vreugde de toestand waarin men niets nodig heeft om zich gelukkig te voelen -André Gide
men-noemt-'geluk'-een-samenloop-van-omstandigheden-die-vreugde-verschaft-maar-men-noemt-vreugde-de-toestand-waarin-men-niets-nodig-heeft-om-zich
Men offert vaak de grootste genoegens des levens op aan de trots, ze op te offeren -Claude Adrien Helvetius
men-offert-vaak-de-grootste-genoegens-levens-op-aan-de-trots-ze-op-te-offeren
In alle tijden heeft men de vriendschap als een van de hoogste goederen des levens beschouwd -Marquise de Lambert
in-alle-tijden-heeft-men-de-vriendschap-als-een-van-de-hoogste-goederen-levens-beschouwd
Beminnen en de gebreken inzien van hen die men bemint; haten en de deugden erkennen van hen die men haat, dat is zeldzaam in de wereld -Confucius
beminnen-de-gebreken-inzien-van-hen-die-men-bemint-haten-de-deugden-erkennen-van-hen-die-men-haat-dat-is-zeldzaam-in-de-wereld