Herhaald aanhoren van goede muziek is een der beste middelen tot ontwikkeling


herhaald-aanhoren-van-goede-muziek-is-een-der-beste-middelen-tot-ontwikkeling
moritz lazarusherhaaldaanhorenvangoedemuziekiseenderbestemiddelentotontwikkelingherhaald aanhorenaanhoren vanvan goedegoede muziekmuziek isis eeneen derder bestebeste middelenmiddelen tottot ontwikkelingherhaald aanhoren vanaanhoren van goedevan goede muziekgoede muziek ismuziek is eenis een dereen der besteder beste middelenbeste middelen totmiddelen tot ontwikkelingherhaald aanhoren van goedeaanhoren van goede muziekvan goede muziek isgoede muziek is eenmuziek is een deris een der besteeen der beste middelender beste middelen totbeste middelen tot ontwikkelingherhaald aanhoren van goede muziekaanhoren van goede muziek isvan goede muziek is eengoede muziek is een dermuziek is een der besteis een der beste middeleneen der beste middelen totder beste middelen tot ontwikkeling

Echte, duurzame vreugde is alleen de dochter der wijsheid, die het beste zoekt en de beste middelen tot het beste -Johann Kaspar Lavater
echte-duurzame-vreugde-is-alleen-de-dochter-der-wijsheid-die-het-beste-zoekt-de-beste-middelen-tot-het-beste
De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles
de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten
De dans is het instinctmatige gebaar der poëzie en der muziek, alsook de door de in vervoering geraakte ziel tot uiting gebrachte onweerstaanbare drang naar beweging -Ludwig Börne
de-is-het-instinctmatige-gebaar-der-poëzie-der-muziek-alsook-de-door-de-in-vervoering-geraakte-ziel-tot-uiting-gebrachte-onweerstaanbare-drang-naar
Het genot der muziek berust op een onbewuste mathematische waarneming van de trillingsverhouding der tonen -Gottfried Wilhelm von Leibniz
het-genot-der-muziek-berust-op-een-onbewuste-mathematische-waarneming-van-de-trillingsverhouding-der-tonen
Een van de beste middelen tegen arrogantie is zeeziekte. Een mens die over de reling hangt, vergeet zijn allures -Heinz Ruhmann
een-van-de-beste-middelen-tegen-arrogantie-is-zeeziekte-een-mens-die-over-de-reling-hangt-vergeet-zijn-allures