Het belangrijkste in heel het leven is de keuze van het beroep: het toeval beschikt erover


het-belangrijkste-in-heel-het-leven-is-de-keuze-van-het-beroep-het-toeval-beschikt-erover
blaise pascalhetbelangrijksteinheelhetlevenisdekeuzevanberoeptoevalbeschikteroverhet belangrijkstebelangrijkste inin heelheel hethet levenleven isis dede keuzekeuze vanvan hethet beroephet toevaltoeval beschiktbeschikt eroverhet belangrijkste inbelangrijkste in heelin heel hetheel het levenhet leven isleven is deis de keuzede keuze vankeuze van hetvan het beroephet toeval beschikttoeval beschikt eroverhet belangrijkste in heelbelangrijkste in heel hetin heel het levenheel het leven ishet leven is deleven is de keuzeis de keuze vande keuze van hetkeuze van het beroephet toeval beschikt eroverhet belangrijkste in heel hetbelangrijkste in heel het levenin heel het leven isheel het leven is dehet leven is de keuzeleven is de keuze vanis de keuze van hetde keuze van het beroep

Het boeiendst wat het theater kan tonen, is het ontstaan van een personage, het moment van het besluit, de vrije keuze waarin zich een moraal en een heel leven engageert -Jean-Paul Sartre
het-boeiendst-wat-het-theater-kan-tonen-is-het-ontstaan-van-een-personage-het-moment-van-het-besluit-de-vrije-keuze-waarin-zich-een-moraal-een-heel
In het leven moet men iets aan het toeval overlaten. Het toeval is eigenlijk God -Anatole France
in-het-leven-moet-men-iets-aan-het-toeval-overlaten-het-toeval-is-eigenlijk-god
Een beroep is de ruggengraat van het leven -Friedrich Nietzsche
een-beroep-is-de-ruggengraat-van-het-leven
Laat uw reputatie niet aan het toeval of aan roddels over; het is het kunstwerk van je leven, en je moet het bijspijkeren, aanscherpen, en het tentoonstellen met de zorg van een kunstenaar -Robert Greene
laat-uw-reputatie-niet-aan-het-toeval-of-aan-roddels-over-het-is-het-kunstwerk-van-leven-moet-het-bijspijkeren-aanscherpen-het-tentoonstellen-met