Het beschilderen van het lichaam betekent een terugval in een dierlijk stadium


het-beschilderen-van-het-lichaam-betekent-een-terugval-in-een-dierlijk-stadium
johann wolfgang von goethehetbeschilderenvanhetlichaambetekenteenterugvalindierlijkstadiumhet beschilderenbeschilderen vanvan hethet lichaamlichaam betekentbetekent eeneen terugvalterugval inin eeneen dierlijkdierlijk stadiumhet beschilderen vanbeschilderen van hetvan het lichaamhet lichaam betekentlichaam betekent eenbetekent een terugvaleen terugval interugval in eenin een dierlijkeen dierlijk stadiumhet beschilderen van hetbeschilderen van het lichaamvan het lichaam betekenthet lichaam betekent eenlichaam betekent een terugvalbetekent een terugval ineen terugval in eenterugval in een dierlijkin een dierlijk stadiumhet beschilderen van het lichaambeschilderen van het lichaam betekentvan het lichaam betekent eenhet lichaam betekent een terugvallichaam betekent een terugval inbetekent een terugval in eeneen terugval in een dierlijkterugval in een dierlijk stadium

Een spelprogramma op de televisie is de meest lage vorm van het dierlijk bestaan -Groucho Marx
een-spelprogramma-op-de-televisie-is-de-meest-lage-vorm-van-het-dierlijk-bestaan
Alleszins verbazend dat het heelal zou veroverd worden door een wereld die het stadium van de folklore nog niet ontgroeid is -Clem Schouwenaars
alleszins-verbazend-dat-het-heelal-zou-veroverd-worden-door-een-wereld-die-het-stadium-van-de-folklore-nog-niet-ontgroeid-is
Het leven is een ziekte, en het enige verschil tussen de ene mens en de andere is het stadium dat zijn ziekte bereikt heeft. -George Bernard Shaw
het-leven-is-een-ziekte-het-enige-verschil-tussen-de-ene-mens-de-andere-is-het-stadium-dat-zijn-ziekte-bereikt-heeft