Het besef iets te doen wat niet mag, verhoogt het plezier


het-besef-iets-te-doen-wat-niet-mag-verhoogt-het-plezier
oliver wendell holmeshetbesefietstedoenwatnietmagverhoogthetplezierhet besefbesef ietsiets tete doendoen watwat nietniet magverhoogt hethet plezierhet besef ietsbesef iets teiets te doente doen watdoen wat nietwat niet magverhoogt het plezierhet besef iets tebesef iets te doeniets te doen watte doen wat nietdoen wat niet maghet besef iets te doenbesef iets te doen watiets te doen wat niette doen wat niet mag

Een mengsel van leugens verhoogt het plezier -Francis Bacon
een-mengsel-van-leugens-verhoogt-het-plezier
Wat je liefhebt in de ander, dat ben jezelf, dat is je eigen plezier, het plezier dat je iemand anders geeft, wat alweer een vorm is van je eigen plezier -Paul Léautaud
wat-liefhebt-in-de-ander-dat-ben-jezelf-dat-is-eigen-plezier-het-plezier-dat-iemand-anders-geeft-wat-alweer-een-vorm-is-van-eigen-plezier
Schaamte is niet altijd besef van het kwaad dat wij doen, vaak is ze besef van het kwaad dat men ons aandoet -Paul Morand
schaamte-is-niet-altijd-besef-van-het-kwaad-dat-wij-doen-vaak-is-ze-besef-van-het-kwaad-dat-men-ons-aandoet
Schrijf nooit iets wat u geen groot plezier doet -Joseph Joubert
schrijf-nooit-iets-wat-u-geen-groot-plezier-doet
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen -Walter Bagehot
het-grootste-plezier-in-het-leven-is-dat-te-doen-waarvan-mensen-zeggen-dat-dat-niet-kunt-doen
Verheug u nooit te zeer over iets wat gedaan is, want de ware vreugde is het doen van iets nieuws -Friedrich Rückert
verheug-u-nooit-te-zeer-over-iets-wat-gedaan-is-want-de-ware-vreugde-is-het-doen-van-iets-nieuws