Het beste is de vijand van het goede


het-beste-is-de-vijand-van-het-goede
voltairehetbesteisdevijandvanhetgoedehet bestebeste isis dede vijandvan hethet goedehet beste isbeste is deis de vijandde vijand vanvijand van hetvan het goedehet beste is debeste is de vijandis de vijand vande vijand van hetvijand van het goedehet beste is de vijandbeste is de vijand vanis de vijand van hetde vijand van het goede

De grootste vijand van het goede is niet de liefde tot het kwade, maar de valse schaamte voor het goede zelf -Nicolaas Beets
de-grootste-vijand-van-het-goede-is-niet-de-liefde-tot-het-kwade-maar-de-valse-schaamte-voor-het-goede-zelf
Het goede is beter dan het beste, want de levensduur van het beste is kort -Joseph Joubert
het-goede-is-beter-dan-het-beste-want-de-levensduur-van-het-beste-is-kort
In geval van verdediging is het het beste de vijand voor sterker te houden dan hij schijnt -William Shakespeare
in-geval-van-verdediging-is-het-het-beste-de-vijand-voor-sterker-te-houden-dan-hij-schijnt
Het betere is de vijand van het goede -Voltaire
het-betere-is-de-vijand-van-het-goede
Het lot is de vriend van de goede, de gids van de wijze, de tiran van de dwaas, de vijand van de booswicht -W. R. Alger
het-lot-is-de-vriend-van-de-goede-de-gids-van-de-wijze-de-tiran-van-de-dwaas-de-vijand-van-de-booswicht