Het beste, wat een groot man ons kan nalaten, is het voorbeeld, hoe hij het is geworden


het-beste-wat-een-groot-man-ons-kan-nalaten-is-het-voorbeeld-hoe-hij-het-is-geworden
fliegende blätterhetbestewateengrootmanonskannalatenishetvoorbeeldhoehijgewordenhet bestewat eeneen grootgroot manman onsons kankan nalatenis hethet voorbeeldhoe hijhij hethet isis gewordenwat een grooteen groot mangroot man onsman ons kanons kan nalatenis het voorbeeldhoe hij hethij het ishet is gewordenwat een groot maneen groot man onsgroot man ons kanman ons kan nalatenhoe hij het ishij het is gewordenwat een groot man onseen groot man ons kangroot man ons kan nalatenhoe hij het is geworden

Zwijgen is het beste wat een onwetend man kan doen, maar als hij dat wist zou hij niet onwetend zijnEen archeoloog is de beste echtgenoot die een vrouw zich kan indenken: hoe ouder ze wordt, hoe meer hij in haar geïnteresseerd raaktHet maakt niet uit hoe saai of hoe gemeen, of hoe wijs een man is, hij voelt dat geluk zijn recht isDe opera stelt zich een groot en schoon vraagstuk; hoe ver de spraak het in het zingen, en hoe ver de muziek in het spreken kan brengenHoe mooier het boek, des te minder kans een uitgever te vinden. Ieder groot man verheft zich boven de massa. Zijn blijvend succes is dus evenredig met de tijd, nodig om het werk naar waarde te schatten. Geen uitgever kan wachtenZwaar worden de dagen en lang duurde de nacht. Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. Maar ondanks je verlies van de strijd om je leven, heb je ons een goed voorbeeld gegeven