Het citeren: ongeneeslijke kwaal voor al wie meer geheugen heeft dan verstand


het-citeren-ongeneeslijke-kwaal-voor-al-wie-meer-geheugen-heeft-dan-verstand
karel jonckheerehetciterenongeneeslijkekwaalvooralwiemeergeheugenheeftdanverstandhet citerenongeneeslijke kwaalkwaal vooral wiewie meermeer geheugengeheugen heeftheeft dandan verstandongeneeslijke kwaal voorkwaal voor alvoor al wieal wie meerwie meer geheugenmeer geheugen heeftgeheugen heeft danheeft dan verstandongeneeslijke kwaal voor alkwaal voor al wievoor al wie meeral wie meer geheugenwie meer geheugen heeftmeer geheugen heeft dangeheugen heeft dan verstandongeneeslijke kwaal voor al wiekwaal voor al wie meervoor al wie meer geheugenal wie meer geheugen heeftwie meer geheugen heeft danmeer geheugen heeft dan verstand

Wie over bepaalde dingen zijn verstand niet verliest, heeft geen verstand te verliezen -Gotthold Ephraim Lessing
wie-over-bepaalde-dingen-zijn-verstand-niet-verliest-heeft-geen-verstand-te-verliezen
Wie een slecht geheugen heeft, beleeft veel premières -Axel von Ambesser
wie-een-slecht-geheugen-heeft-beleeft-veel-premières
Wie een goed geheugen heeft, kan bepaalde dingen gemakkelijker vergeten -Stanislaw Jerzy Lec
wie-een-goed-geheugen-heeft-kan-bepaalde-dingen-gemakkelijker-vergeten
Wie minder heeft, dan hij begeert, moet weten, dat hij meer heeft dan hij waard is -G. C. Lichtenberg
wie-minder-heeft-dan-hij-begeert-moet-weten-dat-hij-meer-heeft-dan-hij-waard-is
In Italië ziet het geheugen meer dan het oog -Samuel Rogers
in-italië-ziet-het-geheugen-meer-dan-het-oog