Het enige boek waarin geen obsceniteiten te vinden zijn is de telefoongids


het-enige-boek-waarin-geen-obsceniteiten-te-vinden-zijn-is-de-telefoongids
george bernard shawhetenigeboekwaaringeenobsceniteitentevindenzijnisdetelefoongidshet enigeenige boekboek waarinwaarin geengeen obsceniteitenobsceniteiten tete vindenvinden zijnzijn isis dede telefoongidshet enige boekenige boek waarinboek waarin geenwaarin geen obsceniteitengeen obsceniteiten teobsceniteiten te vindente vinden zijnvinden zijn iszijn is deis de telefoongidshet enige boek waarinenige boek waarin geenboek waarin geen obsceniteitenwaarin geen obsceniteiten tegeen obsceniteiten te vindenobsceniteiten te vinden zijnte vinden zijn isvinden zijn is dezijn is de telefoongidshet enige boek waarin geenenige boek waarin geen obsceniteitenboek waarin geen obsceniteiten tewaarin geen obsceniteiten te vindengeen obsceniteiten te vinden zijnobsceniteiten te vinden zijn iste vinden zijn is devinden zijn is de telefoongids

Iedereen kan nummer één zijn, dat is geen kunst. De kunst is uit te vinden waarin -Midas Dekkers
iedereen-kan-nummer-één-zijn-dat-is-geen-kunst-de-kunst-is-uit-te-vinden-waarin
Een populair boek: een waarin geen enkele gedachte de lezer tegenhoudt om hals over kop naar het einde te rollen -Julien de Valckenaere
een-populair-boek-een-waarin-geen-enkele-gedachte-de-lezer-tegenhoudt-om-hals-over-kop-naar-het-einde-te-rollen
Een boek waaruit geen citaten zijn te halen is geen boek, maar een stuk speelgoed -Thomas Love Peacock
een-boek-waaruit-geen-citaten-zijn-te-halen-is-geen-boek-maar-een-stuk-speelgoed
Het enige boek dat onvertaalbaar is, is het boek dat nog niet geschreven is -Boudewijn Büch
het-enige-boek-dat-onvertaalbaar-is-is-het-boek-dat-nog-niet-geschreven-is