Het enige wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen.


het-enige-wat-nodig-is-voor-de-triomf-van-het-kwaad-is-dat-goede-mensen-niets-doen
edmund burkehetenigewatnodigisvoordetriomfvanhetkwaaddatgoedemensennietsdoenhet enigeenige watwat nodignodig isis voorde triomftriomf vanvan hethet kwaadkwaad isis datdat goedegoede mensenmensen nietsniets doenhet enige watenige wat nodigwat nodig isnodig is vooris voor devoor de triomfde triomf vantriomf van hetvan het kwaadhet kwaad iskwaad is datis dat goededat goede mensengoede mensen nietsmensen niets doenhet enige wat nodigenige wat nodig iswat nodig is voornodig is voor deis voor de triomfvoor de triomf vande triomf van hettriomf van het kwaadvan het kwaad ishet kwaad is datkwaad is dat goedeis dat goede mensendat goede mensen nietsgoede mensen niets doenhet enige wat nodig isenige wat nodig is voorwat nodig is voor denodig is voor de triomfis voor de triomf vanvoor de triomf van hetde triomf van het kwaadtriomf van het kwaad isvan het kwaad is dathet kwaad is dat goedekwaad is dat goede mensenis dat goede mensen nietsdat goede mensen niets doen

Wij leren soms meer van het zien van kwaad dan van het voorbeeld van het goede. Wij doen goed ons er aan te wennen, lering te trekken uit het kwaad, dat zo algemeen is, terwijl het goede zo zeldzaam is -Blaise Pascal
wij-leren-soms-meer-van-het-zien-van-kwaad-dan-van-het-voorbeeld-van-het-goede-wij-doen-goed-ons-er-aan-te-wennen-lering-te-trekken-uit-het-kwaad-dat
Het licht schijnt altijd, en het enige wat wij moeten doen, is op te passen dat er niets treedt tussen ons en het licht -Ralph Waldo Trine
het-licht-schijnt-altijd-het-enige-wat-wij-moeten-doen-is-op-te-passen-dat-er-niets-treedt-tussen-ons-het-licht
Niets is onmogelijk voor de man die kan willen. Is dit nodig? Dan zal het gebeuren. Dit is de enige weg van het succes -Honoré G. de Riqueti graaf van Mirabeau
niets-is-onmogelijk-voor-de-man-die-kan-willen-is-dit-nodig-dan-zal-het-gebeuren-dit-is-de-enige-weg-van-het-succes
Kwaad doen of goed doen vereist temperament. De meeste mensen doen slechts het middelmatige -Louis Dumur
kwaad-doen-of-goed-doen-vereist-temperament-de-meeste-mensen-doen-slechts-het-middelmatige
Het kwaad dat we doen, levert ons niet zoveel haat en vervolging op als onze goede eigenschappen -Francois de la Rochefoucauld
het-kwaad-dat-we-doen-levert-ons-niet-zoveel-haat-vervolging-op-als-onze-goede-eigenschappen
De ware functie van een regering is het de mensen gemakkelijk te maken goed te doen en moeilijk kwaad te doen -William Ewart Gladstone
de-ware-functie-van-een-regering-is-het-de-mensen-gemakkelijk-te-maken-goed-te-doen-moeilijk-kwaad-te-doen