Het ergste proletariaat is datgene, dat op de Parnassus drukte maakt


het-ergste-proletariaat-is-datgene-dat-op-de-parnassus-drukte-maakt
fliegende blätterhetergsteproletariaatisdatgenedatopdeparnassusdruktemaakthet ergsteergste proletariaatproletariaat isis datgenedat opop dede parnassusparnassus druktedrukte maakthet ergste proletariaatergste proletariaat isproletariaat is datgenedat op deop de parnassusde parnassus drukteparnassus drukte maakthet ergste proletariaat isergste proletariaat is datgenedat op de parnassusop de parnassus druktede parnassus drukte maakthet ergste proletariaat is datgenedat op de parnassus drukteop de parnassus drukte maakt

Oorlog is het ergste niet. Het ergste is de dwaasheid die hem mogelijk maaktDe mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maaktDe ergste fouten maakt men als men van plan is een fout goed te makenHet is even weinig zeker dat goedheid mensen gelukkig maakt als dat geluk hen goed maaktDe communistische wereldopvatting is de wereldopvatting van het proletariaat en van geen andere klasseNiets brengt zo een drukte teweeg als mensen die zich eens gaan ontspannen