Het ergste proletariaat is datgene, dat op de Parnassus drukte maakt


het-ergste-proletariaat-is-datgene-dat-op-de-parnassus-drukte-maakt
fliegende blätterhetergsteproletariaatisdatgenedatopdeparnassusdruktemaakthet ergsteergste proletariaatproletariaat isis datgenedat opop dede parnassusparnassus druktedrukte maakthet ergste proletariaatergste proletariaat isproletariaat is datgenedat op deop de parnassusde parnassus drukteparnassus drukte maakthet ergste proletariaat isergste proletariaat is datgenedat op de parnassusop de parnassus druktede parnassus drukte maakthet ergste proletariaat is datgenedat op de parnassus drukteop de parnassus drukte maakt

Oorlog is het ergste niet. Het ergste is de dwaasheid die hem mogelijk maakt -René de Clercq
oorlog-is-het-ergste-niet-het-ergste-is-de-dwaasheid-die-hem-mogelijk-maakt
De mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt -Jean-Paul Sartre
de-mens-is-alleen-datgene-wat-hij-van-zichzelf-maakt
De ergste fouten maakt men als men van plan is een fout goed te maken -Jean Paul
de-ergste-fouten-maakt-men-als-men-van-plan-is-een-fout-goed-te-maken
Het is even weinig zeker dat goedheid mensen gelukkig maakt als dat geluk hen goed maakt -Walter Savage Landor
het-is-even-weinig-zeker-dat-goedheid-mensen-gelukkig-maakt-als-dat-geluk-hen-goed-maakt
De communistische wereldopvatting is de wereldopvatting van het proletariaat en van geen andere klasse -Mao Tse Toeng
de-communistische-wereldopvatting-is-de-wereldopvatting-van-het-proletariaat-van-geen-andere-klasse
Niets brengt zo een drukte teweeg als mensen die zich eens gaan ontspannen -Luc Versteylen
niets-brengt-zo-een-drukte-teweeg-als-mensen-die-zich-eens-gaan-ontspannen