Het geheim van het succes in het leven is; klaar te staan als het komt


het-geheim-van-het-succes-in-het-leven-is-klaar-te-staan-als-het-komt
benjamin disraelihetgeheimvanhetsuccesinlevenisklaartestaanalskomthet geheimgeheim vanvan hethet successucces inin hethet levenleven isklaar tete staanstaan alsals hethet komthet geheim vangeheim van hetvan het succeshet succes insucces in hetin het levenhet leven isklaar te staante staan alsstaan als hetals het komthet geheim van hetgeheim van het succesvan het succes inhet succes in hetsucces in het levenin het leven isklaar te staan alste staan als hetstaan als het komthet geheim van het succesgeheim van het succes invan het succes in hethet succes in het levensucces in het leven isklaar te staan als hette staan als het komt

Een deel van het geheim van het succes in het leven is te eten waarin je trek hebt en het voedsel het van binnen te laten uitvechten -Mark Twain
een-deel-van-het-geheim-van-het-succes-in-het-leven-is-te-eten-waarin-trek-hebt-het-voedsel-het-van-binnen-te-laten-uitvechten
Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim -Alexander Pola
het-geheim-van-het-handhaven-van-een-succes-berust-vaak-op-het-succes-van-het-handhaven-van-een-geheim
Hoop betekent altijd klaar staan voor datgene wat nog niet geboren is, zonder wanhopig te worden als er geen geboorte in ons leven plaatsvindt -Erich Fromm
hoop-betekent-altijd-klaar-staan-voor-datgene-wat-nog-niet-geboren-is-zonder-wanhopig-te-worden-als-er-geen-geboorte-in-ons-leven-plaatsvindt
Zelfvertrouwen is het eerste geheim van succes -Ralph Waldo Emerson
zelfvertrouwen-is-het-eerste-geheim-van-succes
Te weten hoe te wachten is het grote geheim van het succes -Joseph de Maistre
te-weten-hoe-te-wachten-is-het-grote-geheim-van-het-succes