Het geheim van het theater: het publiek overrompelen met dat wat het verwacht


het-geheim-van-het-theater-het-publiek-overrompelen-met-dat-wat-het-verwacht
tristan bernardhetgeheimvanhettheaterpubliekoverrompelenmetdatwatverwachthet geheimgeheim vanvan hethet theaterhet publiekpubliek overrompelenoverrompelen metmet datdat watwat hethet verwachthet geheim vangeheim van hetvan het theaterhet publiek overrompelenpubliek overrompelen metoverrompelen met datmet dat watdat wat hetwat het verwachthet geheim van hetgeheim van het theaterhet publiek overrompelen metpubliek overrompelen met datoverrompelen met dat watmet dat wat hetdat wat het verwachthet geheim van het theaterhet publiek overrompelen met datpubliek overrompelen met dat watoverrompelen met dat wat hetmet dat wat het verwacht

Ik hou niet van politieke ideeën op het theater, behalve dan wanneer ze zo briljant verpakt zijn dat het publiek denkt dat het amusement is -Noël Coward
ik-hou-niet-van-politieke-ideeën-op-het-theater-behalve-dan-wanneer-ze-zo-briljant-verpakt-zijn-dat-het-publiek-denkt-dat-het-amusement-is
In het heidendom was het theater de eredienst. Dat is nu weer zo: eenmaal in de week wat communicatie met de Allerhoogste door middel van de fantasie -Sören Kierkegaard
in-het-heidendom-was-het-theater-de-eredienst-dat-is-nu-weer-zo-eenmaal-in-de-week-wat-communicatie-met-de-allerhoogste-door-middel-van-de-fantasie
Wat men verwacht gebeurt maar al te dikwijls: verwacht dus het beste -Bertus Aafjes
wat-men-verwacht-gebeurt-maar-al-te-dikwijls-verwacht-dus-het-beste
Het geheim van te regeren is, onophoudelijk naar die stem van het publiek te luisteren, die men niet ongestraft minacht -Édouard René de Laboulaye
het-geheim-van-te-regeren-is-onophoudelijk-naar-die-stem-van-het-publiek-te-luisteren-die-men-niet-ongestraft-minacht
Droom: het theater waar de dromer tegelijkertijd podium is, acteur, souffleur, regisseur, auteur, publiek en criticus -Carl Gustav Jung
droom-het-theater-waar-de-dromer-tegelijkertijd-podium-is-acteur-souffleur-regisseur-auteur-publiek-criticus