Het geklets van vrouwen doet niets ter zake. Bij mannen wordt het pas gevaarlijk. Zij noemen dat: bespreking


het-geklets-van-vrouwen-doet-niets-ter-zake-bij-mannen-wordt-het-gevaarlijk-zij-noemen-dat-bespreking
françoise saganhetgekletsvanvrouwendoetnietsterzakebijmannenwordthetgevaarlijkzijnoemendatbesprekinghet gekletsgeklets vanvan vrouwenvrouwen doetdoet nietsniets terter zakebij mannenmannen wordtwordt hethet paspas gevaarlijkzij noemennoemen dathet geklets vangeklets van vrouwenvan vrouwen doetvrouwen doet nietsdoet niets terniets ter zakebij mannen wordtmannen wordt hetwordt het pashet pas gevaarlijkzij noemen dathet geklets van vrouwengeklets van vrouwen doetvan vrouwen doet nietsvrouwen doet niets terdoet niets ter zakebij mannen wordt hetmannen wordt het paswordt het pas gevaarlijkhet geklets van vrouwen doetgeklets van vrouwen doet nietsvan vrouwen doet niets tervrouwen doet niets ter zakebij mannen wordt het pasmannen wordt het pas gevaarlijk

De tijd die men eraan besteedt doet niets ter zake -Molière
de-tijd-die-men-eraan-besteedt-doet-niets-ter-zake
Alles wat in een kunstwerk niet ter zake doet, doet afbreuk. -Samuel Butler
alles-wat-in-een-kunstwerk-niet-ter-zake-doet-doet-afbreuk
Alleen bij de mannen treft men het slechte geweten aan - dat van de vrouwen is altijd goed - wanneer zij er tenminste een hebben -Pierre Reverdy
alleen-bij-de-mannen-treft-men-het-slechte-geweten-aan-dat-van-de-vrouwen-is-altijd-goed-wanneer-zij-er-tenminste-een-hebben
Wanneer mannen zich altijd min of meer laten misleiden waar het de vrouwen betreft, komt dat doordat zij vergeten dat zij en de vrouwen niet precies dezelfde taal spreken -Henri Frédéric Amiel
wanneer-mannen-zich-altijd-min-of-meer-laten-misleiden-waar-het-de-vrouwen-betreft-komt-dat-doordat-zij-vergeten-dat-zij-de-vrouwen-niet-precies
Het staat vast, dat slechte opvoeding van de vrouwen meer kwaad doet dan die van de mannen -François Fénelon
het-staat-vast-dat-slechte-opvoeding-van-de-vrouwen-meer-kwaad-doet-dan-die-van-de-mannen
Het raadselachtige in vrouwen is vooral dat zij van mannen houden -Eric van der Steen
het-raadselachtige-in-vrouwen-is-vooral-dat-zij-van-mannen-houden