Het geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaan


het-geloof-is-een-stok-om-op-te-steunen-niet-om-anderen-mee-te-slaan
dr. eliza laurillardhetgeloofiseenstokomoptesteunennietanderenmeeslaanhet geloofgeloof isis eeneen stokstok omom opop tete steunenniet omanderen meemee tete slaanhet geloof isgeloof is eenis een stokeen stok omstok om opom op teop te steunenniet om anderenom anderen meeanderen mee temee te slaanhet geloof is eengeloof is een stokis een stok omeen stok om opstok om op teom op te steunenniet om anderen meeom anderen mee teanderen mee te slaanhet geloof is een stokgeloof is een stok omis een stok om opeen stok om op testok om op te steunenniet om anderen mee teom anderen mee te slaan

Wie een stok heeft, begint doorgaans al gauw uit te kijken of er niet ergens een hond valt te slaanWanneer men de ezel niet slaan kan, slaat men de stok.Acteurs worden stok-oud. Ze zijn hun halve leven iemand anders en die jaren tellen niet meeDe blinde hoort de stok op de trom. De dove ziet de stok op de trom. Toch is er maar één stok en één tromWanneer zul je leren dat een vader niet iemand is op wie je kan steunen, maar iemand die je verlost van de neiging om te steunen?Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, zal het dus altijd een gelijkspel worden