Het genie vindt nieuwe gedachten, het talent nieuwe vormen


het-genie-vindt-nieuwe-gedachten-het-talent-nieuwe-vormen
fliegende blätterhetgenievindtnieuwegedachtenhettalentvormenhet geniegenie vindtvindt nieuwenieuwe gedachtenhet talenttalent nieuwenieuwe vormenhet genie vindtgenie vindt nieuwevindt nieuwe gedachtenhet talent nieuwetalent nieuwe vormenhet genie vindt nieuwegenie vindt nieuwe gedachtenhet talent nieuwe vormenhet genie vindt nieuwe gedachten

Met de nieuwe dag komen er nieuwe krachten en nieuwe gedachten. -Eleanor Roosevelt
met-de-nieuwe-dag-komen-er-nieuwe-krachten-nieuwe-gedachten
Nieuwe vormen in de literatuur worden altijd gevolgd door nieuwe levensvormen, daarom heeft de conservatieve geest er zo'n hekel aan -Anton Tsjechow
nieuwe-vormen-in-de-literatuur-worden-altijd-gevolgd-door-nieuwe-levensvormen-daarom-heeft-de-conservatieve-geest-er-zo'n-hekel-aan
Hieraan herken ik vooral het stempel van het genie, dat het zo vruchtbaar is, zelf weder nieuwe gedachten wekt -Wilhelm von Humboldt
hieraan-herken-ik-vooral-het-stempel-van-het-genie-dat-het-zo-vruchtbaar-is-zelf-weder-nieuwe-gedachten-wekt
Een genie maakt geen vergissingen. Zijn fouten zijn opzettelijk en vormen openingen tot nieuwe vondsten -James Joyce
een-genie-maakt-geen-vergissingen-zijn-fouten-zijn-opzettelijk-vormen-openingen-tot-nieuwe-vondsten
Het talent moet het genie dienen (genie zonder talent levert niets op -Lady Blessington
het-talent-moet-het-genie-dienen-genie-zonder-talent-levert-niets-op
Wie nieuwe therapieën versmaadt moet nieuwe kwalen verwachten -Francis Bacon
wie-nieuwe-therapieën-versmaadt-moet-nieuwe-kwalen-verwachten