Het goede is beter dan het beste, want de levensduur van het beste is kort


het-goede-is-beter-dan-het-beste-want-de-levensduur-van-het-beste-is-kort
joseph jouberthetgoedeisbeterdanhetbestewantdelevensduurvanbestekorthet goedegoede isis beterbeter dandan hethet bestewant dede levensduurlevensduur vanvan hethet bestebeste isis korthet goede isgoede is beteris beter danbeter dan hetdan het bestewant de levensduurde levensduur vanlevensduur van hetvan het bestehet beste isbeste is korthet goede is betergoede is beter danis beter dan hetbeter dan het bestewant de levensduur vande levensduur van hetlevensduur van het bestevan het beste ishet beste is korthet goede is beter dangoede is beter dan hetis beter dan het bestewant de levensduur van hetde levensduur van het bestelevensduur van het beste isvan het beste is kort

Echte, duurzame vreugde is alleen de dochter der wijsheid, die het beste zoekt en de beste middelen tot het beste -Johann Kaspar Lavater
echte-duurzame-vreugde-is-alleen-de-dochter-der-wijsheid-die-het-beste-zoekt-de-beste-middelen-tot-het-beste
Het slechtste van het slechte wordt veracht, en het beste van het beste - niet geroemd: geroemd en geëerd wordt het beste in zijne soort, zoolang de soort niet de beste is -G. J. P. J. Bolland
het-slechtste-van-het-slechte-wordt-veracht-het-beste-van-het-beste-niet-geroemd-geroemd-geëerd-wordt-het-beste-in-zijne-soort-zoolang-de-soort
Een groot mens is in de herinnering groter dan in werkelijkheid. We zien in hem tegelijk het beste van hem en het beste van onszelf -Alain
een-groot-mens-is-in-de-herinnering-groter-dan-in-werkelijkheid-we-zien-in-hem-tegelijk-het-beste-van-hem-het-beste-van-onszelf
Zijn slechtste kant is beter dan de beste van ieder ander persoon. -William Hazlitt
zijn-slechtste-kant-is-beter-dan-de-beste-van-ieder-ander-persoon
Je beste vriend is diegene die het beste wat er in jou zit, naar boven haalt -Henry Ford
je-beste-vriend-is-diegene-die-het-beste-wat-er-in-jou-zit-naar-boven-haalt
De beste manier om een succesvolle schrijver geworden is om goede teksten te lezen, dit te onthouden, en dan te vergeten waar het vandaan kwam -Gene Fowler
de-beste-manier-om-een-succesvolle-schrijver-geworden-is-om-goede-teksten-te-lezen-dit-te-onthouden-dan-te-vergeten-waar-het-vandaan-kwam