Het grootste medelijden hebben altijd zij, die niet helpen kunnen


het-grootste-medelijden-hebben-altijd-zij-die-niet-helpen-kunnen
emanuel wertheimerhetgrootstemedelijdenhebbenaltijdzijdieniethelpenkunnenhet grootstegrootste medelijdenmedelijden hebbenhebben altijdaltijd zijdie nietniet helpenhelpen kunnenhet grootste medelijdengrootste medelijden hebbenmedelijden hebben altijdhebben altijd zijdie niet helpenniet helpen kunnenhet grootste medelijden hebbengrootste medelijden hebben altijdmedelijden hebben altijd zijdie niet helpen kunnenhet grootste medelijden hebben altijdgrootste medelijden hebben altijd zij

De grootste dienst, die we iemand kunnen bewijzen, is hem te helpen, zich zelf te helpen -Ralph Waldo Trine
de-grootste-dienst-die-we-iemand-kunnen-bewijzen-is-hem-te-helpen-zich-zelf-te-helpen
Alleen zij hebben het recht te berispen, die een hart hebben om te helpen -William Penn
alleen-zij-hebben-het-recht-te-berispen-die-een-hart-hebben-om-te-helpen
Niemand kan vertellen aan wat ik lijd! Maar het is altijd zo. Zij die niet klagen ontvangen geen medelijden -Jane Austen
niemand-kan-vertellen-aan-wat-ik-lijd-maar-het-is-altijd-zo-zij-die-niet-klagen-ontvangen-geen-medelijden
We zullen je rust gunnen, al is vol droefheid ons hart. Je lijden zien, je niet kunnen helpen, dat was onze grootste smart -Onbekend
we-zullen-rust-gunnen-al-is-vol-droefheid-ons-hart-je-lijden-zien-niet-kunnen-helpen-dat-was-onze-grootste-smart
Geen mensen, die zo dikwijls ongelijk hebben, als zij die het niet kunnen uitstaan ongelijk te hebben -Francois de la Rochefoucauld
geen-mensen-die-zo-dikwijls-ongelijk-hebben-als-zij-die-het-niet-kunnen-uitstaan-ongelijk-te-hebben
Geen mensen die vaker ongelijk hebben dan zij die het niet kunnen uitstaan ongelijk te hebben -Francois de la Rochefoucauld
geen-mensen-die-vaker-ongelijk-hebben-dan-zij-die-het-niet-kunnen-uitstaan-ongelijk-te-hebben