Het huiswerk moet moeilijk genoeg gemaakt worden, zodat de ouders niet te snel aan aderverkalking gaan lijden


het-huiswerk-moet-moeilijk-genoeg-gemaakt-worden-zodat-de-ouders-niet-te-snel-aan-aderverkalking-gaan-lijden
myriam thijshethuiswerkmoetmoeilijkgenoeggemaaktwordenzodatdeoudersniettesnelaanaderverkalkinggaanlijdenhet huiswerkhuiswerk moetmoet moeilijkmoeilijk genoeggenoeg gemaaktgemaakt wordenzodat dede oudersouders nietniet tete snelsnel aanaan aderverkalkingaderverkalking gaangaan lijdenhet huiswerk moethuiswerk moet moeilijkmoet moeilijk genoegmoeilijk genoeg gemaaktgenoeg gemaakt wordenzodat de oudersde ouders nietouders niet teniet te snelte snel aansnel aan aderverkalkingaan aderverkalking gaanaderverkalking gaan lijdenhet huiswerk moet moeilijkhuiswerk moet moeilijk genoegmoet moeilijk genoeg gemaaktmoeilijk genoeg gemaakt wordenzodat de ouders nietde ouders niet teouders niet te snelniet te snel aante snel aan aderverkalkingsnel aan aderverkalking gaanaan aderverkalking gaan lijdenhet huiswerk moet moeilijk genoeghuiswerk moet moeilijk genoeg gemaaktmoet moeilijk genoeg gemaakt wordenzodat de ouders niet tede ouders niet te snelouders niet te snel aanniet te snel aan aderverkalkingte snel aan aderverkalking gaansnel aan aderverkalking gaan lijden

Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse eerbied voor de jeugd is snel aan het uitstervenVertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan gelovenEchte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt wordenZo'n tekeningetje als bijgaand is eenvoudig genoeg van lijnen, doch om als men voor ’t model zit die eenvoudige karakteristieke lijnen te vatten is moeilijk genoeg. Die lijnen zijn nu zo eenvoudig dat men ze met de pen om kan trekken, maar ik zeg nog eens, de kwestie is die grote lijnen te vinden, zodat met een paar strepen of krassen men het essentiële zegt. De lijnen zó te kiezen dat ’t vanzelf spreekt als ’t ware dat ze zo lopen moeten, dat is iets dat echter niet vanzelf gaatAls dronken mensen je de waarheid gaan vertellen, moet je zelf snel nog meer zuipenHet is moeilijk om het algemeen belang te dienen als sprake is van belangenverstrengeling. Zeker wanneer beslissingen worden gemaakt achter gesloten deuren