Het huwelijk komt na de liefde, gelijk de rook na de vlam


het-huwelijk-komt-na-de-liefde-gelijk-de-rook-na-de-vlam
nicolas chamforthethuwelijkkomtnadeliefdegelijkrookvlamhet huwelijkhuwelijk komtkomt nana dede liefdegelijk dede rookrook nana dede vlamhet huwelijk komthuwelijk komt nakomt na dena de liefdegelijk de rookde rook narook na dena de vlamhet huwelijk komt nahuwelijk komt na dekomt na de liefdegelijk de rook nade rook na derook na de vlamhet huwelijk komt na dehuwelijk komt na de liefdegelijk de rook na dede rook na de vlam

Ja, ik ben mij van mijn herkomst bewust. Onverzadiglijk gelijk de vlam. Gloei en teer ik mijzelf op. Alles wat ik beroer wordt licht. As is alles wat ik achterlaat. Een vlam ben ik zekerlijkLiefde is moreel zelfs zonder wettig huwelijk, maar het huwelijk is immoreel zonder liefdeHet komt er slechts op aan gelijk te hebben, niet gelijk te krijgenWanneer liefde zonder huwelijk onwettig is, dan is huwelijk zonder liefde immoreelWaar een huwelijk zonder liefde is, zal liefde zijn zonder huwelijkEen schip voer aan de horizon voorbij, zijn rook blijft hangen. Als rook hangt daar mijn kijken naar dat schip