Het is aan de oceanen voorbehouden voort te gaan in eindeloze deining. De mens mag meer zijn


het-is-aan-de-oceanen-voorbehouden-voort-te-gaan-in-eindeloze-deining-de-mens-mag-meer-zijn
heere heeresmahetisaandeoceanenvoorbehoudenvoorttegaanineindelozedeiningdemensmagmeerzijnhet isis aanaan dede oceanenoceanen voorbehoudenvoorbehouden voortvoort tete gaangaan inin eindelozeeindeloze deiningde mensmens magmag meermeer zijnhet is aanis aan deaan de oceanende oceanen voorbehoudenoceanen voorbehouden voortvoorbehouden voort tevoort te gaante gaan ingaan in eindelozein eindeloze deiningde mens magmens mag meermag meer zijnhet is aan deis aan de oceanenaan de oceanen voorbehoudende oceanen voorbehouden voortoceanen voorbehouden voort tevoorbehouden voort te gaanvoort te gaan inte gaan in eindelozegaan in eindeloze deiningde mens mag meermens mag meer zijnhet is aan de oceanenis aan de oceanen voorbehoudenaan de oceanen voorbehouden voortde oceanen voorbehouden voort teoceanen voorbehouden voort te gaanvoorbehouden voort te gaan invoort te gaan in eindelozete gaan in eindeloze deiningde mens mag meer zijn

Verstand en liefde gaan nooit samen in de mens, dat is alleen de goden voorbehouden -William Shakespeare
verstand-liefde-gaan-nooit-samen-in-de-mens-dat-is-alleen-de-goden-voorbehouden
Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt. -Dirk Coster
hoe-dieper-een-liefde-is-te-eentoniger-wordt-zij-in-haar-openbaring-maar-achter-deze-eentonigheid-verbergt-zich-een-eindeloze-rijkdom-die-zich-meer
De mens ontdekt geen nieuwe oceanen als hij de moed niet heeft om de kust uit het oog te te verliezen -André Gide
de-mens-ontdekt-geen-nieuwe-oceanen-als-hij-de-moed-niet-heeft-om-de-kust-uit-het-oog-te-te-verliezen
Oorspronkelijkheid is een uiterst vaag begrip; in feite was het beoefenen ervan voorbehouden aan Adam en Eva -René de Clercq
oorspronkelijkheid-is-een-uiterst-vaag-begrip-in-feite-was-het-beoefenen-ervan-voorbehouden-aan-adam-eva
Het gras stond stil in de lage avonddamp, de populieren stonden stil, het water en het licht. Het leek, alsof de tijd aan 't wachten was om voort te gaan -Felix Timmermans
het-gras-stond-stil-in-de-lage-avonddamp-de-populieren-stonden-stil-het-water-het-licht-het-leek-alsof-de-tijd-aan-'t-wachten-was-om-voort-te-gaan
De mens mag niet kieskeurig zijn, behalve waar het zijn lectuur betreft; hij mag niet gulzig zijn, behalve waar het erop aankomt boeken te kopen -Chang Chao
de-mens-mag-niet-kieskeurig-zijn-behalve-waar-het-zijn-lectuur-betreft-hij-mag-niet-gulzig-zijn-behalve-waar-het-erop-aankomt-boeken-te-kopen