Het is aangenamer om kastelen in de lucht te bouwen dan op de grond


het-is-aangenamer-om-kastelen-in-de-lucht-te-bouwen-dan-op-de-grond
edward gibbonhetisaangenameromkastelenindeluchttebouwendanopgrondhet isis aangenameraangenamer omom kastelenkastelen inin dede luchtlucht tete bouwenbouwen dandan opop dede grondhet is aangenameris aangenamer omaangenamer om kastelenom kastelen inkastelen in dein de luchtde lucht telucht te bouwente bouwen danbouwen dan opdan op deop de grondhet is aangenamer omis aangenamer om kastelenaangenamer om kastelen inom kastelen in dekastelen in de luchtin de lucht tede lucht te bouwenlucht te bouwen dante bouwen dan opbouwen dan op dedan op de grondhet is aangenamer om kastelenis aangenamer om kastelen inaangenamer om kastelen in deom kastelen in de luchtkastelen in de lucht tein de lucht te bouwende lucht te bouwen danlucht te bouwen dan opte bouwen dan op debouwen dan op de grond

Als we bouwen, laten we dan bedenken dat we voor de eeuwigheid bouwenHet is aangenamer om de kracht te geven dan te ontvangen.Het is een grote fout, te trachten aangenamer te zijn dan ge kuntGeen plaats is aangenamer dan thuisHet bewustzijn over een geheime macht te beschikken is toch oneindig veel aangenamer dan openlijk te kunnen dominerenEr is geen aangenamer val dan carnaval. Je valt namelijk naar boven