Het is allerongelukkigst te vrezen zonder dat men iets te hopen heeft


het-is-allerongelukkigst-te-vrezen-zonder-dat-men-iets-te-hopen-heeft
senecahetisallerongelukkigsttevrezenzonderdatmenietshopenheefthet isis allerongelukkigstallerongelukkigst tete vrezenvrezen zonderzonder datdat menmen ietsiets tete hopenhopen heefthet is allerongelukkigstis allerongelukkigst teallerongelukkigst te vrezente vrezen zondervrezen zonder datzonder dat mendat men ietsmen iets teiets te hopente hopen heefthet is allerongelukkigst teis allerongelukkigst te vrezenallerongelukkigst te vrezen zonderte vrezen zonder datvrezen zonder dat menzonder dat men ietsdat men iets temen iets te hopeniets te hopen heefthet is allerongelukkigst te vrezenis allerongelukkigst te vrezen zonderallerongelukkigst te vrezen zonder datte vrezen zonder dat menvrezen zonder dat men ietszonder dat men iets tedat men iets te hopenmen iets te hopen heeft

De liefde kan, evenmin als het vuur, bestaan zonder voortdurend in beweging te zijn en zij dooft uit zodra zij ophoudt te hopen of te vrezen -Francois de la Rochefoucauld
de-liefde-kan-evenmin-als-het-vuur-bestaan-zonder-voortdurend-in-beweging-te-zijn-zij-dooft-uit-zodra-zij-ophoudt-te-hopen-of-te-vrezen
Om alles te durven dwingt ons het gevaar, men moet niets vrezen als men alles te vrezen heeft -Pierre Corneille
om-alles-te-durven-dwingt-ons-het-gevaar-men-moet-niets-vrezen-als-men-alles-te-vrezen-heeft
Je zult ophouden te vrezen als je ophoudt te hopen -Seneca
je-zult-ophouden-te-vrezen-als-ophoudt-te-hopen
Het is een miserabele gemoedsgesteldheid wanneer men weinig dingen te wensen heeft en vele te vrezen heeft -Francis Bacon
het-is-een-miserabele-gemoedsgesteldheid-wanneer-men-weinig-dingen-te-wensen-heeft-vele-te-vrezen-heeft
De wijze weet zonder te reizen, heeft inzicht zonder te kijken, bereikt iets zonder te handelen -Lao-Tse
de-wijze-weet-zonder-te-reizen-heeft-inzicht-zonder-te-kijken-bereikt-iets-zonder-te-handelen