Het is dwaasheid, zich uit vrees voor de dood de dood te doen


het-is-dwaasheid-zich-uit-vrees-voor-de-dood-de-dood-te-doen
senecahetisdwaasheidzichuitvreesvoordedoodtedoenhet isis dwaasheidzich uituit vreesvrees voorde dooddood dede dooddood tete doenhet is dwaasheidzich uit vreesuit vrees voorvrees voor devoor de doodde dood dedood de doodde dood tedood te doenzich uit vrees vooruit vrees voor devrees voor de doodvoor de dood dede dood de dooddood de dood tede dood te doenzich uit vrees voor deuit vrees voor de doodvrees voor de dood devoor de dood de doodde dood de dood tedood de dood te doen

Vrees voor de dood niet: gij maakt u de vreugde kwijt des levens, als gij voor de dood vrees koestert t'allen tijd -Marcus Cato
vrees-voor-de-dood-niet-gij-maakt-u-de-vreugde-kwijt-levens-als-gij-voor-de-dood-vrees-koestert-t'allen-tijd
Vele mensen leven slechts uit vrees voor de dood -Jacques Normand
vele-mensen-leven-slechts-uit-vrees-voor-de-dood
De dood is de heer des levens, en de vrees voor die heer is het begin der wijsbegeerte; wat de dood niet heeft gevreesd komt niet tot wijsheid, en wat over die vrees niet heenkomt, even weinig -G. J. P. J. Bolland
de-dood-is-de-heer-levens-de-vrees-voor-die-heer-is-het-begin-der-wijsbegeerte-wat-de-dood-niet-heeft-gevreesd-komt-niet-tot-wijsheid-wat-over-die
't Is niet de dood die 'k vrees, doch 't aaklig soort van dood -Ovidius
't-is-niet-de-dood-die-'k-vrees-doch-'t-aaklig-soort-van-dood
Onwetendheid over het zelf brengt de vrees voor de dood -Inayat Khan
onwetendheid-over-het-zelf-brengt-de-vrees-voor-de-dood