Het is een droevig ambacht, de menigte te moeten nalopen


het-is-een-droevig-ambacht-de-menigte-te-moeten-nalopen
alfred de mussethetiseendroevigambachtdemenigtetemoetennalopenhet isis eeneen droevigdroevig ambachtde menigtemenigte tete moetenmoeten nalopenhet is eenis een droevigeen droevig ambachtde menigte temenigte te moetente moeten nalopenhet is een droevigis een droevig ambachtde menigte te moetenmenigte te moeten nalopenhet is een droevig ambachtde menigte te moeten nalopen

Wie droevig is zonder getuigen is écht droevigWie zonder reden droevig is, heeft alle reden om droevig te zijnHet talent breekt zich baan met behulp van de menigte, het genie trots de menigteDe ware democratische vooruitgang is niet, de élite tot het niveau der menigte neer te halen, doch de menigte tot haar op te heffenIn het ergste geval kan een onbewoond huis niet zo droevig zijn als een ongeleefd levenVoor des mans huis, die een goed ambacht kan, verschijnt de honger wel, maer blijfter van