Het is een gebruik, meer eervol voor die het schendt, dan voor die het volgt


het-is-een-gebruik-meer-eervol-voor-die-het-schendt-dan-voor-die-het-volgt
william shakespearehetiseengebruikmeereervolvoordiehetschendtdanvolgthet isis eeneen gebruikmeer eervoleervol voordie hethet schendtdan voordie hethet volgthet is eenis een gebruikmeer eervol vooreervol voor dievoor die hetdie het schendtdan voor dievoor die hetdie het volgthet is een gebruikmeer eervol voor dieeervol voor die hetvoor die het schendtdan voor die hetvoor die het volgtmeer eervol voor die heteervol voor die het schendtdan voor die het volgt

De mens geneert zich meer voor een schijnbare fout die een ander hem verwijt, dan voor een werkelijke zwakheid, die men tenslotte zelf toegeeft -Jean Paul
de-mens-geneert-zich-meer-voor-een-schijnbare-fout-die-een-ander-hem-verwijt-dan-voor-een-werkelijke-zwakheid-die-men-tenslotte-zelf-toegeeft
Voor degenen die ergens aan de macht komen door gebruik te maken van hun kwaliteiten, is het moeilijk om die machtspositie te verwerven, maar gemakkelijk om haar te behouden -Machiavelli
voor-degenen-die-ergens-aan-de-macht-komen-door-gebruik-te-maken-van-hun-kwaliteiten-is-het-moeilijk-om-die-machtspositie-te-verwerven-maar
Het is mooi (zoet) en eervol voor het Vaderland te sterven -Horatius
het-is-mooi-zoet-eervol-voor-het-vaderland-te-sterven
Het is zoet en eervol voor het vaderland te sterven -Horatius
het-is-zoet-eervol-voor-het-vaderland-te-sterven
Het is een kwestie van durven, meer niet. Dat geldt voor alle kunst, dus ook voor die van het leven -Arthur Japin
het-is-een-kwestie-van-durven-meer-niet-dat-geldt-voor-alle-kunst-dus-ook-voor-die-van-het-leven