Het is een gewone dwaling iemand, die slechts één talent heeft, voor een genie te houden


het-is-een-gewone-dwaling-iemand-die-slechts-één-talent-heeft-voor-een-genie-te-houden
sir arthur helpshetiseengewonedwalingiemanddieslechtsééntalentheeftvoorgenietehoudenhet isis eeneen gewonegewone dwalingdwaling iemanddie slechtsslechts éénéén talenttalent heefteen geniegenie tete houdenhet is eenis een gewoneeen gewone dwalinggewone dwaling iemanddie slechts éénslechts één talentéén talent heeftvoor een genieeen genie tegenie te houdenhet is een gewoneis een gewone dwalingeen gewone dwaling iemanddie slechts één talentslechts één talent heeftvoor een genie teeen genie te houdenhet is een gewone dwalingis een gewone dwaling iemanddie slechts één talent heeftvoor een genie te houden

Een van de meest wijdverbreide misvattingen is iemand die slechts één talent heeft voor een genie te houden -Sir Arthur Helps
een-van-de-meest-wijdverbreide-misvattingen-is-iemand-die-slechts-één-talent-heeft-voor-een-genie-te-houden
Het talent moet het genie dienen (genie zonder talent levert niets op -Lady Blessington
het-talent-moet-het-genie-dienen-genie-zonder-talent-levert-niets-op
Zich strikt aan het goede houden is een geweldige bezigheid. Zouden we daarom iemand die een keus heeft en niet voor het goede kiest, wijs kunnen noemen? -Confucius
zich-strikt-aan-het-goede-houden-is-een-geweldige-bezigheid-zouden-we-daarom-iemand-die-een-keus-heeft-niet-voor-het-goede-kiest-wijs-kunnen-noemen
De waarheid heeft slechts één weg, de dwaling heeft er talloze -Samuel Butler
de-waarheid-heeft-slechts-één-weg-de-dwaling-heeft-er-talloze
Met de afgedragen gedachten van een genie heeft menig talent zich nog lange tijd heel netjes gekleed -Peter Sirius
met-de-afgedragen-gedachten-van-een-genie-heeft-menig-talent-zich-nog-lange-tijd-heel-netjes-gekleed
Talent zonder genie is niet veel. Genie zonder talent is niets -Paul Valéry
talent-zonder-genie-is-niet-veel-genie-zonder-talent-is-niets