Het is een vreugde, het beste wat wij kunnen van de mensheid te denken


het-is-een-vreugde-het-beste-wat-wij-kunnen-van-de-mensheid-te-denken
william wordsworthhetiseenvreugdehetbestewatwijkunnenvandemensheidtedenkenhet isis eeneen vreugdehet bestebeste watwat wijwij kunnenkunnen vanvan dede mensheidmensheid tete denkenhet is eenis een vreugdehet beste watbeste wat wijwat wij kunnenwij kunnen vankunnen van devan de mensheidde mensheid temensheid te denkenhet is een vreugdehet beste wat wijbeste wat wij kunnenwat wij kunnen vanwij kunnen van dekunnen van de mensheidvan de mensheid tede mensheid te denkenhet beste wat wij kunnenbeste wat wij kunnen vanwat wij kunnen van dewij kunnen van de mensheidkunnen van de mensheid tevan de mensheid te denken

De hoogste kennis over God, die wij in dit leven kunnen verkrijgen, bestaat uit het weten, dat Hij verheven is boven alles, wat wij van hem denkenEchte, duurzame vreugde is alleen de dochter der wijsheid, die het beste zoekt en de beste middelen tot het besteWij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel kondenEen beroemd persoon wordt doorgaans herinnerd om wat hij van de mensheid nam, en niet om wat hij aan de mensheid gafHet is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denkenDe beste stelregel van het leven is  misschien wel deze; tracht te willen wat gij kunt en te kunnen wat gij moet