Het is het gemakkelijkst de goden de schuld te geven


het-is-het-gemakkelijkst-de-goden-de-schuld-te-geven
euripideshetishetgemakkelijkstdegodenschuldtegevenhet isis hethet gemakkelijkstgemakkelijkst dede godengoden dede schuldschuld tete gevenhet is hetis het gemakkelijksthet gemakkelijkst degemakkelijkst de godende goden degoden de schuldde schuld teschuld te gevenhet is het gemakkelijkstis het gemakkelijkst dehet gemakkelijkst de godengemakkelijkst de goden dede goden de schuldgoden de schuld tede schuld te gevenhet is het gemakkelijkst deis het gemakkelijkst de godenhet gemakkelijkst de goden degemakkelijkst de goden de schuldde goden de schuld tegoden de schuld te geven

De slachtoffers van zich zelven geven altijd aan anderen de schuldDe reden waarom we de schuld geven aan vorige generaties is, dat er maar één andere mogelijkheid isHet is mijn schuld, mijn persoonlijke schuld dat het de wereld slecht gaatHet is makkelijker om een oorlog te beginnen dan te beëindigen. Het is makkelijker om anderen de schuld te geven dan naar jezelf te kijken, om de verschillen met een ander te benoemen dan de overeenkomsten te vinden. Maar we moeten het juiste pad kiezen, niet slechts het meest gemakkelijke padDe godsdiensten hebben God verdeeld in de uwe en de mijne, de Goden van het Oosten en de Goden van het Westen, en iedere God heeft de andere gedoodHandel eerst en roep dan de goden aan. De goden helpen de mens die aanpakt