Het is honderdmaal beter een klein hart te hebben en een klein stel hersenen, dan alleen maar hersenen en geen hart


het-is-honderdmaal-beter-een-klein-hart-te-hebben-een-klein-stel-hersenen-dan-alleen-maar-hersenen-geen-hart
swami vivekanandahetishonderdmaalbetereenkleinharttehebbenstelhersenendanalleenmaarhersenengeenhet isis honderdmaalhonderdmaal beterbeter eeneen kleinklein harthart tete hebbenhebben enen eeneen kleinklein stelstel hersenendan alleenalleen maarmaar hersenenhersenen enen geengeen harthet is honderdmaalis honderdmaal beterhonderdmaal beter eenbeter een kleineen klein hartklein hart tehart te hebbente hebben enhebben en eenen een kleineen klein stelklein stel hersenendan alleen maaralleen maar hersenenmaar hersenen enhersenen en geenen geen harthet is honderdmaal beteris honderdmaal beter eenhonderdmaal beter een kleinbeter een klein harteen klein hart teklein hart te hebbenhart te hebben ente hebben en eenhebben en een kleinen een klein steleen klein stel hersenendan alleen maar hersenenalleen maar hersenen enmaar hersenen en geenhersenen en geen harthet is honderdmaal beter eenis honderdmaal beter een kleinhonderdmaal beter een klein hartbeter een klein hart teeen klein hart te hebbenklein hart te hebben enhart te hebben en eente hebben en een kleinhebben en een klein stelen een klein stel hersenendan alleen maar hersenen enalleen maar hersenen en geenmaar hersenen en geen hart

Het verschil tussen de slaaf der gewoonte zijn en je leven onder controle hebben is niets meer dan de werking van een klein elektrisch circuit in je hersenen -Paul Wilson
het-verschil-tussen-de-slaaf-der-gewoonte-zijn-leven-onder-controle-hebben-is-niets-meer-dan-de-werking-van-een-klein-elektrisch-circuit-in
Het hart heeft vrienden, de hersenen zijn alleen -Brana Crncevic
het-hart-heeft-vrienden-de-hersenen-zijn-alleen
Het woord toeval bestaat slechts omdat onze hersenen te klein zijn om alle samenhangen te begrijpen -Dick Hillenius
het-woord-toeval-bestaat-slechts-omdat-onze-hersenen-te-klein-zijn-om-alle-samenhangen-te-begrijpen
Een uitstekend geheugen is nog geen stel hersenen, evenmin als een woordenboek een brok literatuur is. -John Henry Newman
een-uitstekend-geheugen-is-nog-geen-stel-hersenen-evenmin-als-een-woordenboek-een-brok-literatuur-is
Domheid is een speklaag rond het hart en rond de hersenen -Jacques Brel
domheid-is-een-speklaag-rond-het-hart-rond-de-hersenen
Een humorist is iemand wiens vrolijkheid van zijn hart naar zijn hersenen is verhuisd -Otto Weiss
een-humorist-is-iemand-wiens-vrolijkheid-van-zijn-hart-naar-zijn-hersenen-is-verhuisd