Het is moeilijk de mensen ervan te overtuigen, dat liefde tot de deugd liefde is tot zichzelve


het-is-moeilijk-de-mensen-ervan-te-overtuigen-dat-liefde-tot-de-deugd-liefde-is-tot-zichzelve
marcus tullius cicerohetismoeilijkdemensenervanteovertuigendatliefdetotdeugdzichzelvehet isis moeilijkmoeilijk dede mensenmensen ervanervan tete overtuigendat liefdeliefde tottot dede deugddeugd liefdeliefde isis tottot zichzelvehet is moeilijkis moeilijk demoeilijk de mensende mensen ervanmensen ervan teervan te overtuigendat liefde totliefde tot detot de deugdde deugd liefdedeugd liefde isliefde is totis tot zichzelvehet is moeilijk deis moeilijk de mensenmoeilijk de mensen ervande mensen ervan temensen ervan te overtuigendat liefde tot deliefde tot de deugdtot de deugd liefdede deugd liefde isdeugd liefde is totliefde is tot zichzelvehet is moeilijk de mensenis moeilijk de mensen ervanmoeilijk de mensen ervan tede mensen ervan te overtuigendat liefde tot de deugdliefde tot de deugd liefdetot de deugd liefde isde deugd liefde is totdeugd liefde is tot zichzelve

Het is moeilijk de mensen er van te overtuigen, dat liefde tot deugd is liefde tot zichzelve -Marcus Tullius Cicero
het-is-moeilijk-de-mensen-er-van-te-overtuigen-dat-liefde-tot-deugd-is-liefde-tot-zichzelve
De liefde tot de kleine kring van het huisgezin, waarin wij ons dagelijks bewegen, is de kiem der liefde tot land en volk -Edmund Burke
de-liefde-tot-de-kleine-kring-van-het-huisgezin-waarin-wij-ons-dagelijks-bewegen-is-de-kiem-der-liefde-tot-land-volk
De politieke redenaars zijn maar al te zeer geneigd de liefde tot het woord voor liefde tot het vaderland te houden -Jean Antoine Petit-Senn
de-politieke-redenaars-zijn-maar-al-te-zeer-geneigd-de-liefde-tot-het-woord-voor-liefde-tot-het-vaderland-te-houden
Wil tot liefde; dat is, willig zijn ook tot de dood. Aldus spreek ik tot u, lafaards! -Friedrich Nietzsche
wil-tot-liefde-dat-is-willig-zijn-ook-tot-de-dood-aldus-spreek-ik-tot-u-lafaards
Eens heeft de duivel aldus tot mij gesproken: Ook God heeft zijn hel; dat is zijn liefde tot de mensen -Friedrich Nietzsche
eens-heeft-de-duivel-aldus-tot-mij-gesproken-ook-god-heeft-zijn-hel-dat-is-zijn-liefde-tot-de-mensen